rakete-avioni-helikopteri


rakete-avioni-helikopteri Izdavač: SOUR Industrija i promet RO
Godina izdavanja: 1984
Broj sličica: 200
Broj kolekcionara: 17
Broj ponuđenih sličica: 346
Broj traženih sličica: 476

1-137, 1A - 63A