rakete-avioni-helikopteri


rakete-avioni-helikopteri Izdavač: SOUR Industrija i promet RO
Godina izdavanja: 1984
Broj sličica: 200
Broj kolekcionara: 16
Broj ponuđenih sličica: 140
Broj traženih sličica: 545

1-137, 1A - 63A