Za prvaka Europe 98-08


Za prvaka Europe 98-08 Izdavač: Svijet slicica d.o.o. Zagreb
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 120
Broj kolekcionara: 4
Broj ponuđenih sličica: 0
Broj traženih sličica: 0