Mythomania


Mythomania Izdavač: Marbo product
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 30
Broj kolekcionara: 18
Broj ponuđenih sličica: 163
Broj traženih sličica: 42

Nekada davno,iz potrebe da se razumeju i shvate fenomeni prirode, postupci vladara, pa ?ak i jednog naroda, nastali su Mitovi. Kao plod mašte, da se objasni neobjašnjivo, ukroti neukrotivo, rodili su se bogovi, heroji, ?arobnjaci, ratnici, mudraci nat?ove?anske snage, ?arobnih mo?i, izrazite spretnosti i mudrosti.