Euro 2000


Euro 2000 Izdavač: Star Publishing
Godina izdavanja: 2000
Broj sličica: 240
Broj kolekcionara: 18
Broj ponuđenih sličica: 298
Broj traženih sličica: 460