Registracija:Registracija je neophona da biste mogli koristiti usluge sajta menjaza.rs. Samo registrovani članovi mogu unositi podatke o sličicama koje im nedostaju ili koje potražuju, kao i pretraživati bazu mogućih razmena.