Štrumpfovi


Štrumpfovi Izdavač: BIP
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 48
Broj kolekcionara: 2
Broj ponuđenih sličica: 4
Broj traženih sličica: 4