Yu-Gi-Oh


Yu-Gi-Oh Izdavač: Anima Studio
Godina izdavanja: 2010
Broj sličica: 0
Broj kolekcionara: 34
Broj ponuđenih sličica: 579
Broj traženih sličica: 202