UEFA EURO 2020 Tournament Edition


UEFA EURO 2020 Tournament Edition Izdavač: Panini
Godina izdavanja: 2021
Broj sličica: 654
Broj kolekcionara: 605
Broj ponuđenih sličica: 25363
Broj traženih sličica: 29762