UEFA EURO 2020 Tournament Edition


UEFA EURO 2020 Tournament Edition Izdavač: Panini
Godina izdavanja: 2021
Broj sličica: 654
Broj kolekcionara: 624
Broj ponuđenih sličica: 26272
Broj traženih sličica: 27665