Superman


Superman Izdavač: DC Comics
Godina izdavanja: 2015
Broj sličica: 150
Broj kolekcionara: 14
Broj ponuđenih sličica: 223
Broj traženih sličica: 88