Strumpf parada


Strumpf parada Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 240
Broj kolekcionara: 17
Broj ponuđenih sličica: 232
Broj traženih sličica: 154