Sponge Bob (nickelodeon)


Sponge Bob (nickelodeon) Izdavač: BIP
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 48
Broj kolekcionara: 17
Broj ponuđenih sličica: 298
Broj traženih sličica: 13