Shoot Out Trading Card 2006-2007


Shoot Out Trading Card 2006-2007 Izdavač: Magic Box Int.
Godina izdavanja: 2006
Broj sličica: 360
Broj kolekcionara: 5
Broj ponuđenih sličica: 15
Broj traženih sličica: 0