Premier League 2023


Premier League 2023 Izdavač: Panini
Godina izdavanja: 2023
Broj sličica: 636
Broj kolekcionara: 202
Broj ponuđenih sličica: 12755
Broj traženih sličica: 20641