Premier League 2022 (Premijer liga 2022)


Premier League 2022 (Premijer liga 2022) Izdavač: Panini
Godina izdavanja: 2022
Broj sličica: 684
Broj kolekcionara: 62
Broj ponuđenih sličica: 2993
Broj traženih sličica: 4331

636, U1-U48