Premier League 2022 (Premijer liga 2022)


Premier League 2022 (Premijer liga 2022) Izdavač: Panini
Godina izdavanja: 2022
Broj sličica: 684
Broj kolekcionara: 49
Broj ponuđenih sličica: 2934
Broj traženih sličica: 5075

636, U1-U48