Pera Detlić


Pera Detlić Izdavač: Ošišani Jež
Godina izdavanja: 1995
Broj sličica: 222
Broj kolekcionara: 14
Broj ponuđenih sličica: 74
Broj traženih sličica: 695