Ninđa


Ninđa Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 300
Broj kolekcionara: 25
Broj ponuđenih sličica: 580
Broj traženih sličica: 1586