Mini Greeny - ukrasi za olovku


Mini Greeny - ukrasi za olovku Izdavač: Delhaize Serbia d.o.o.
Godina izdavanja: 2021
Broj sličica: 16
Broj kolekcionara: 227
Broj ponuđenih sličica: 579
Broj traženih sličica: 249

Svakodnevnom kupovinom u Maxi, Mega Maxi, Shop&Go i Tempo prodavnicama stičete pravo na kupovinu ukrasa za olovke i to u skladu sa sledećim mehanizmom:


• Uz svaki račun od 900 din i obeležen proizvod partnera, kupac ostvaruje pravo na kupovinu ukrasa za olovku po ceni od 19 din.
• Za kupovinu iznad 1.800 din i 2 obeležena proizvoda kupac ostvaruje pravo na kupovinu 2 ukrasa za olovku po ceni od 38 dinara itd.
• Jedna kesica sadrži 1 ukras za olovku.