Liga Evropskih šampiona 2019-20


Liga Evropskih šampiona 2019-20 Izdavač: ABE PRO-MONT d.o.o., Novi Sad
Godina izdavanja: 2019
Broj sličica: 484
Broj kolekcionara: 18
Broj ponuđenih sličica: 1763
Broj traženih sličica: 902