Hello Kitty


Hello Kitty Izdavač: BIP
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 48
Broj kolekcionara: 6
Broj ponuđenih sličica: 53
Broj traženih sličica: 17