Fudbal 90/91


Fudbal 90/91 Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 400
Broj kolekcionara: 51
Broj ponuđenih sličica: 1462
Broj traženih sličica: 1881