Fudbal 90


Fudbal 90 Izdavač: Dečje novine, Gornji Milanovac
Godina izdavanja: 
Broj sličica: 325
Broj kolekcionara: 23
Broj ponuđenih sličica: 399
Broj traženih sličica: 1159