Bakugan


Bakugan Izdavač: Anima Studio
Godina izdavanja: 2010
Broj sličica: 188
Broj kolekcionara: 42
Broj ponuđenih sličica: 1328
Broj traženih sličica: 126