Action Man


Action Man Izdavač: Magic Box Int.
Godina izdavanja: 2002
Broj sličica: 144
Broj kolekcionara: 14
Broj ponuđenih sličica: 862
Broj traženih sličica: 2